Kraftig nedgang i reklame-investeringene

Samtlige mediekategorier minus fagpresse og «andre medier» faller i årets to første måneder.

92612 bf123 original

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.Norske mediebyråer formidlet reklame for 1,53 milliarder NOK i årets to første måneder. Det er en nedgang på 12,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor da det ble omsatt reklame via mediebyråene for 1,73 milliarder NOK. Det viser Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Samtlige mediekategorier minus fagpresse og «andre medier» faller i årets to første måneder. De to nevnte er imidlertid små kategorier når det handler om omsetning.

– Dette er en kraftig nedgang. Det virker som om annonsørene sitter på gjerdet og avventer litt. Ja, dette ble en svakere start enn hva jeg hadde forventet og håpet på, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

– Mediebarometeret for årets to første måneder er tøff lesing. Alle kanaler går tilbake, nesten uten unntak. Noe kan skyldes at omsetning er flyttet til eide kanaler eller andre markedsføringsaktiviteter, men dette kan neppe forklare alt, fortsetter hun.

120 millioner forsvunnet

TV er fremdeles den største enkeltkategorien, og denne opplever en stor nedtur i starten på 2019. Nedgangen er på 16,4 prosent sammenlignet med de to første månedene i 2018. I kroner handler det om rundt 120 millioner kroner som har forsvunnet fra året før.

TV faller dermed til en markedsandel av medieomsetningen på under 40 prosent, til 39,3 prosent, mot en andel på 41,3 prosent etter samme periode i fjor.

– Det er ingen som helst tvil om at TV er den store taperen i årets første to måneder. Det er heller ingen tvil om at TV som mediekanal har tapt masse seer-tid i de siste par årene, og ikke minst i de mest reklameattraktive målgruppene. Men nå ser vi med høy sannsynlighet også konsekvenser av dette i forhold til reklameomsetning. Og det ble ingen liten nedgang i starten på året, sier Mandt Larsen.

Vinnere tross nedgang: Kino og utendørs

Kino og utendørs var blant vinnerne i fjorårets reklamemarked. I årets to første måneder faller kino med 12,5 prosent og utendørs med 9,0 prosent. Og radio fortsetter og tape terreng, slik de gjorde i hele 2018 og har en tilbakegang med 19,6 prosent.

– Vekstvinnerne i fjor fikk også en tøff prosentvis nedgang i starten på 2019. Men sammenlignet med TV er disse kanalene små i forhold til reklameinvesteringer, konkluderer Mandt Larsen.

Printkanaler faller videre

Mens dagspresse faller med 10,3 prosent, faller ukepresse med hele 21,6 prosent sammenlignet med januar og februar 2018.

– Det er ingen overraskelse at printkanaler som dagspresse og ukepresse fortsetter å falle. Opplagstall og lesertall har falt lenge, og fortsetter å falle. Da er det også naturlig at reklameomsetningen faller videre, sier Merete Mandt Larsen.

Internett fikk en smell

Også internett faller i starten på det nye året, med 7,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Internett som kategori omsatte i årets to første måneder for 524,9 MNOK mot 567,8 MNOK i samme periode i 2018.

Går vi inn i internett-kategorien, ser vi at display faller med 19,1 prosent, mens video og sosiale medier faller, henholdsvis med 3,3 prosent og 1,3 prosent. Søk fortsetter veksten, med 4,3 prosent denne gangen.

– Ja, også internett fikk vi en smell i starten på det nye året – og da spesielt display-annonseringen. Så selv internett-kategorien lider nå i starten av året, avslutter Mandt Larsen.