Undersøkelse om seksuell trakassering

Kreativt Forum sendte nylig ut en undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i den kreative byråbransjen. Undersøkelsen går både til medlemmer, abonnenter og lesere.

87439 97230 original

Kreativt Forum ønsker å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og overgrep i den kreative bransjen i Norge. Derfor gjennomfører vi nå denne undersøkelsen blant medlemmer og abonnenter.

Vi oppfordrer alle i bransjen til å svare, uavhengig av om du selv har opplevd eller har kjennskap til tilfeller av seksuell trakassering, dette for å sikre mest mulig representativt resultat.

Du svarer på undersøkelsen her.

Alle besvarelser er anonyme og resultatene vil kun bli rapportert på overordnet nivå. Undersøkelsen tar circa 8 minutter.

Undersøkelsen er basert på samme undersøkelse som Mediebedriftenes Landsforbund, Fagpressen, Norsk journalistlag og Redaktørforeningen m.fl. gjennomfører hos sine medlemmer.

Takk for at du vil hjelpe oss med å belyse et viktig tema.

Undersøkelsen er åpen og ligger ute til og med tirsdag 5. desember.