Uniform vokser

Designbyrået har fått ny ledergruppe, og fra nyttår ble Clou Design en del av byrået.

92225 c3506 original
Fra venstre: Rita Mostrøm Larsen, Øystein Western, Ashley Booth, Jan-Otto Jacobsen, Cathrine Panagopoulos, Eirill Wiik og Hege Mykkeltveit.

NAV, Politiet, Sykehuspartner, Norsk folkehjelp, buildingSMART, Finanstilsynet, OBOS, Norlandia, Norges vassdrags- og energidirektorat og Infratek er blant oppdragsgiverne som har funnet veien til Uniform den siste tiden.

Clou Design, med Hege Mykkeltveit og Cathrine Pangopoulos i spissen, er glad de nå er ansatt i Uniform. Designerne Simen Wahlqvist og Andreas Fossheim er også med på laget.

– Vi hadde faglige mål som passet bedre til et større miljø med bredere kompetanse. Vi gleder oss til å jobbe i et av landets beste fagmiljøer, samtidig som kundene våre får et større spekter av tjenester, sier Mykkeltveit.

En del av Ahead

Uniform står sentralt i utviklingen av designfaget for nyopprettede Ahead Group Norway.

– Sammen med designerne i Redink, Hyper, OMG og Nova Vista utgjør Uniform et av de største tverrfaglige designmiljøene i Norge. Vi har gjort oss mange erfaringer med samarbeid på tvers av selskapene, og den nye konsernstrukturen vil gi synergier som kommer kundene våre til gode, sier Larsen.

Ny ledelse

I løpet av høsten har Uniform dessuten gjort endringer i organisasjonen for å styrke både fag- og forretningsforståelsen. Ny ledergruppe med bred erfaring er på plass: Eirill Wiik, med ledererfaring fra mediebransjen og spesialisert i Design Thinking, er ansatt som leder for tjenestedesign. Ashley Booth, professor i visuell kommunikasjon, er kommet inn som konstituert leder av identitetsdesign. Teamet er ytterligere styrket med Øystein Western, leder for forretningsutvikling tjenestedesign, og en av Uniforms grunnleggere, Jan-Otto Jacobsen, som leder forretningsutvikling identitetsdesign.

– Vi er så heldige å ha mange sterke designere i Uniform og det er viktig at strukturen rundt dem fungerer. Nye kunder gjør også at vi skal rekruttere flere i tiden som kommer, avslutter Larsen.