Utvikler nytt visuelt språk for servicedesign

Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle et visuelt språk for servicedesign, slik at det blir lettere for alle parter å forstå hverandre.

37628 b6f3a original
Jonathan Romm, prosjektansvarlig i Halogen og Ragnhild Halvorsrud, prosjektleder i SINTEF. Foto: Halogen

Servicedesign er på full fremmarsj i næringslivet. Men hva er det egentlig og hvordan fungerer det? Forskningsprosjektet, som har fått navnet VISUAL, er støttet av Norges Forskningsråd. Designbyrået Halogen er prosjekteier, og skal utvikle et nytt visuelt språk sammen med forskningspartnerne SINTEF og Linköpings Universitet, og brukerbedriftene Hafslund Strøm, FINN og DIPS.

Det nye designspråket skal hjelpe innovative konsepter fra idéstadiet og fram til realisering.

Suksessfaktor i næringslivet

– Å tilby kundeorienterte tjenester på en kostnadseffektiv måte er en suksessfaktor i næringslivet. Og det er nettopp dette servicedesign handler om: Planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Målet er å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon mellom leverandør og bruker, sier Jonathan Romm, prosjektansvarlig for VISUAL i Halogen.

Visual-prosjektet har en varighet på 3,5 år, fra oppstarten i september i fjor til avslutningen i februar 2016.

– Et visuelt språk vil forenkle kommunikasjonen rundt kundeopplevelse i en bedrift på tvers av fag og organisatoriske roller gjennom et felles begrepsapparat og utstrakt bruk av visualisering, sier Ragnhild Halvorsrud, prosjektleder i SINTEF.

Bredt tjenestetilbud

Virksomhetene som er med i prosjektet har alle et komplekst tjenestetilbud og et strategisk fokus på tjenesteinnovasjon. De vil alle bidra med ulik erfaring og kompetanse:

  • Hafslund Strøm er en av Norges største netteier og strømleverandør. Hafslund vil påta seg rollen som krevende kunde og teste metodikk og verktøy fra prosjektet, ut fra sin misjon om å skape konsistente og helhetlige kundeopplevelser.
  • FINN er Norges største markedsplass. I Visual-prosjektet vil FINN fokusere på å utvikle tjenester som gjør at bedrifter kan betjene kundeforholdet sitt enda enklere og bedre enn de kan i dag.
  • DIPS er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. DIPS vil fokusere på bedre støtte for prosesser og arbeidsflyt knyttet til sine pasientsystemer.

Bedre kvalitet på nye tjenester

I arbeidet med det nye, visuelle språket vil fire områder bli spesielt vektlagt:

  1. Kommunikasjon: Enkel og effektiv formidling mellom fageksperter og beslutningstagere på tvers av organisasjoner.
  2. Design- og utvikling: Språk og verktøy må kunne integreres i eksisterende tjenesteutviklingsprosess hos bedriftene.
  3. Analyse: Robuste metoder for å analysere eksisterende og nye tjenester for å sikre konsistens og helhetlige kundeopplevelser på tvers av kontaktpunkter.
  4. Brukerinvolvering: Et stort antall relevante brukere vil involveres i prosessen, og styrke dialogen mellom kunde, brukerbedrift og utviklingsteam.

– Vi har stor tiltro til at VISUALs verktøy for brukerinvolvering vil bidra til å sikre at våre nye tjenester vil adressere reelle behov i markedet, noe som til syvende og sist gagner alle involverte, avslutter Jonathan Romm.