– Uvanlig høy grad av involvering

Creuna står bak utviklingen av den nye visuelle identiteten for Oslo kommune, en arbeidsgiver med 50.000 ansatte og med et kommunikasjonsbehov overfor 600.000 innbyggere i alle livsfaser. Et komplekst designoppdrag der et mangfold skal samles i ett symbol og én visuell identitet. Her forklarer byrået hvordan de angrep problematikken.

89844 ae445 original
89863 fd91c original
89866 43e79 original
89868 5bc42 original
Ny visuell identitet baseres på elementer fra byvåpenet: møllesteinen, borgkronen og pilspissen.. Fotograf: Arvid Malde
89869 4238a original
Oslo kommune foreslår å fornye byvåpenet for å være en tydelig avsender. Fotograf: Ekely, VisitOslo/Thomas Johannessen
89870 2dfd3 original
Fargene er hentet fra bybildet i Oslo. Osloblå, trikkene og fjorden, våre grønne lunger og miljøhovedstaden, og Oslos fasadefarger.
89872 8bca4 original
Med ny visuell identitet skal Oslo kommune bli en tydelig og helhetlig aktør for innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Både nasjonalt og internasjonalt.. Fotograf: Arvid Malde
89873 5420c original
Oslo kommune får ny skrifttype som skal brukes i alle flater. Oslo Sans er inspirert av gamle skilt som fortsatt er synlig i bybildet.
89874 51034 original
89875 41163 original
89876 6f364 original
89878 eb34f original

Engasjementet er stort og viser at dette er en sammensatt oppgave. Endringer generelt er utfordrende. Når man i tillegg snakker om å fornye og forenkle byens visuelle identitet, er det ikke så rart at det blir mange sterke meninger. Vi hadde ikke forventet mindre av Oslofolk. Vi ønsker det velkomment, fordi det viser et brennende engasjement.

Utdatert og utydelig

Til grunn for forslaget ligger et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. Brukskvaliteten til dagens visuelle identitet er lav og har ledet til et oppsplittet og utydelig bilde av kommunen. Det finnes over 200 logoer i bruk av virksomheter som er en del av kommunen. Derfor er det uklart for mange hva kommunen gjør. Mange vet heller ikke at Oslo kommune står bak initiativ og tilbud som innbyggerne verdsetter.

I tillegg er dagens identitet utdatert. Den er ikke tilpasset digitale kanaler, der stadig mer av dialogen mellom kommunen og innbyggerne vil foregå. Den møter heller ikke kravene til universell utforming, som skal sikre at den kan brukes av alle. I løsningen ligger det også et mål om effektivisering. Det er anslått at dagens fragmentering koster kommunen 40 millioner kroner i året.

– Creuna er stolte over å få jobbe tett sammen med kommunen i dette viktige arbeidet, en modig og opplyst kommune som viser evne og vilje til å løse en svært kompleks utfordring. Creuna har hatt et nært og tett samarbeid med kommunen gjennom alle faser i arbeidet, sier John Aurtande, rådgiver i Creuna.

Én felles identitet

Med den nye løsningen er målet at alle virksomheter i Oslo kommune blir samlet under én felles identitet som skal reflektere det Oslo-borgere er aller mest glad i ved byen sin. Innsikten viser at innbyggerne setter stor pris på det nære og kjente i byen samtidig som de har tilgang til et stort mangfold av tilbud og verdier.

Fargene er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og parkene i tillegg til Oslos fasadefarger. Gamle gateskilt har dannet grunnlaget for en helt egen gjenkjennelig Oslofont. Forslaget omfatter også en forenkling av byvåpenet med et nytt symbol, som vil gi identiteten en større grad av brukervennlighet. Dagens byvåpen er svært detaljert og inneholder mange farger, og fungerer svært dårlig sammen med andre uttrykk. Tester viser at det er komplisert å bruke og vanskelig for svaksynte å tyde i flere flater.

Trang fødsel

– Dette har vært en prosess med uvanlig høy grad av involvering, Innbyggere, næringsliv og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Det har vært jobbet systematisk med å forankre forslagene underveis. Ulike grupper har fått presentert forlagene i alle stadier, med ulike alternativer i flere omganger. For hver gang har arbeidsgruppen tatt hensyn til kommentarer og innspill, forteller Aurtande.

– Alle betydningsfulle visuelle identiteter som lanseres, som senere blir godt likt, er gjennom en trang fødsel. Slakt, latterliggjøring, men også saklige faglige innspill får spalteplass. Ofte blir identiteten møtt med kritikk fordi mange har eierskap til det eksisterende. Vi velger å ta det som et godt tegn at Oslo kommunes nye identitet ikke er noe unntak. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle identiteten, slik at Oslo kan ta den i bruk og bli glad i den, avslutter Aurtande.