Vann- og avløpsetaten til Los & Co

Vann- og avløpsetaten tar med seg «Ny vannforsyning til Oslo» og en rekke andre kommunikasjonsoppgaver til Los & Co.

DSC06274x
Fra venstre: Jo Espen Johansen, Sigurd T. Skjefstad, Audun Sørsdal, Katrine Naustdal, Kjetil Bjørnsrud, Christopher Dons, Anne C. Baltzersen, Christin Elvegård og Hans Christian Grønn.

Det er klart etter en byråkonkurranse der byråene ble vurdert ut fra oppdragsforståelse, kompetanse og erfaring, pris og relevante eksempeloppdrag. Los & Co fikk høyest score både på oppdragsforståelse og eksempeloppdrag, og fikk høyest poengsum totalt.

– Los & Co viste en god helhetsforståelse, både for vår rolle som utbygger i byen og som myndighet. I tillegg hadde de en god analytisk tilnærming til strategisk kommunikasjon, med solide prosesser og modeller og en forståelse for innsikt og måling, sier kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Vann- og avløpsetaten.

Hele syklusen

Vann- og avløpsetaten har som oppdrag å levere sikkert og trygt drikkevann til Oslos befolkning og næringsliv. De skal også håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdragene og fjorden ikke forurenses, samt forvalte ressurser og energipotensialet i vann og avløp på best mulig måte.

En av oppgavene Los&Co skal bidra med å løse, er å bevisstgjøre Oslos befolkning på hvordan mange bekker små virkelig gjør en stor å.

Vannforbruk og do-vett

– Rent vann til menneske og natur er et oppdrag vi gledelig stiller oss bak. Her skal vi være med å kommunisere alt fra hva du ikke skal kaste i do, til å bevisstgjøre folk på vannforbruket som innen 2030 skal ned fra 160 liter til 130 liter per person i døgnet. På toppen av det hele kommer det bokstavelig talt mer vann fra oven – med utfordringer knyttet til hvordan vi som by skal ta unna styrtregn på nye måter, sier rådgiver og kundeansvarlig Christin Elvegård i Los&Co.

Også det kreative teamet er ivrige etter å komme i gang.

– Vi gleder oss til å bevisstgjøre folk på rollen vann, både fra springen og i avløp, spiller i livene våre og hvor viktig det er at denne ressursen forvaltes riktig. Det er rett og slett en van(n)vittig spennende oppgave, sier Hans Christian Grønn, Katrine Naustdal og Jo Espen Johansen i Los & Co.