Velger Apt som digital byråpartner

Djuice har nylig valgt Apt som hovedsamarbeidspartner for videreutvikling av djuice.no og digitale kampanjer for nettbutikken og merkevaren. Hovedbyrået er fremdeles Kitchen.

9512 bdc1f original

Leder i djuice, Kjetil Angell Kjerstad oppgir å ha lagt vekt på å finne et byrå med en sterk kombinasjon av forretningsforståelse, brukerforståelse, utviklingskompetanse og kreativ styrke.
– Etter en runde med flere byråer var Apt det miljøet som svarte best på våre krav og forventninger. Djuice bruker betydelige ressurser i onlinemedier, og Apts lange erfaring innen både utvikling nettsider og helhetlige kampanjekonsepter ble en avgjørende faktor i valget av partner, sier Kjerstad.

Avtalen gjelder for to år, og daglig leder i Apt, Kristian Bye gleder ser over utfordringene og mulighetene byrået skal gå løs på.
– Djuice har gjennom flere år opparbeidet seg en tydelig og differensiert posisjon i ungdomsmarkedet. Nettet blir en kritisk viktig arena å lykkes på fremover, og Apt er meget godt rigget for å bistå Djuice med dette, sier Bye.

Hovedbyrå for Djuice er fortstatt Kitchen, og Apt sier de vil jobbe tett med rådgivere og kreative fra Kitchen i utvikling av kommunikasjonsløsninger.