Vil løfte fram kvinnelige rollemodeller

She Conference 2015 ønsker å fremme gode kvinnelige rollemodeller. Konferansen fokuserer på kvinner som arbeider innen ledelse, entreprenørskap og innovasjon.

57103 1a0fe original
Initiativtakere bake She 2015: Linn-Cecilie Linnemann og Heidi Aven.

She Conference 2015 er et non-profit prosjekt gjort på initiativ fra Heidi Aven, gründer i SmartWorks og Linn-Cecilie Linnemann, byråsjef og gründer Design Container.

– Visjonen til She er å bidra til å inspirere og støtte kvinner til å tenke mer innovasjon, vekst og lederskap. Målet er at det skal være en uavhengig årlig konfereranse 8. mars som gir støtte til enkeltpersoner som er på vei opp, og at She kan bidra til å gi et løft, sier Heidi Aven.

– Ifølge SSB er kvinner fortsatt underrepresentert i lederposisjoner og styerverv i næringslivet. Det er også få kvinnelige gründere sammenlignet med menn. She Conference er en arena for å løfte fram gode rollemodeller og sette søkelyset på personer som både har lykkes med egne bedrifter eller leder større organisasjoner, sier Linn-Cecilie Linnemann.

Det skal også deles ut en pris på She 2015, der alle har anledning til å nominere seg selv eller andre. «Vinneren er en som tør å satse og har bevist god gjennomføringsevne. Hun har gode lederegenskaper og er en inspirator for andre som ønsker å starte selv eller gjennomføre prosjekter», ifølge She 2015.

Du kan nominere en person til She 2015 og/eller melde deg på her.