Ekko Songs vokser med to

Musikklisensieringstjenesten Ekko Songs øker bemanningen på grunn av stor pågang og etterspørsel etter norsk musikk.

Ekkox
Alexander Thorstvedt og Eline Darki.

I November 2020 lanserte musikkbyrået Ekko Agency en platform og et verktøy for lisensiering av norsk musikk til bruk i audiovisuelle produksjoner, Ekko Songs.

Den store pågangen har kommet tidligere enn antatt, og byrået har derfor raskt fått på plass to kolleger til teamet. Eline Darki vil gå inn som prosjektleder, mens Alexander Thorstvedt vil tre inn i rollen som music supervisor.

– Vi har funnet to kandidater som brenner like sterkt som oss for faget, og som vil komplementere teamet til det videre arbeidet, sier Joachim Alte, partner og music supervisor i Ekko Agency.

– Behov i markedet

– Vi utviklet Ekko Songs fordi vi mente det var et behov i markedet, og vi er overveldet over responsen, sier Ann-Kristin Kreutz, partner i Ekko Agency. – Det fantes fra før av ingen god løsning for tilrettelegging for bruk av norsk musikk i norske produksjoner, det vil si tv, film og reklame, og dette ønsket vi å gjøre noe med, fortsetter Kreutz.

Ekko Agency sier de har som visjon og misjon at norske merkevarer og produksjoner bør bruke norsk musikk.

– For en norsk merkevare, som forteller historier fra Norge til en norsk målgruppe, så skaper norsk musikk utvilsomt en unik troverdighet i produksjon og historiefortelling. I tillegg ser både produsenter og annonsører, i lys av hvor hardt rammet musikkbransjen er av pandemien, at det rett og slett er the right thing to do; å la musikkbudsjettene deres tilfalle norske artister og musikere fremfor å legge de igjen i store internasjonale selskaper, avslutter Joachim Alte.