Bli KF-medlem

10 grunner til å bli medlem

1. Kvalitet

Et medlemskap i Kreativt Forum borger for kvalitet. Vi krever blant annet at alle medlemmer skal ha RRA-sertifisering (Reklamerettsansvarlig).

2. Økt kompetanse

Vi arrangerer frokostmøter, fagkonferanser og ulike kompetanseprogram som prosjektlederskolen, medie- og kommunikasjonsrådgivning og kurs i markedsrett m/RRA-sertifisering. Vår årlige byrålederkonferanse bidrar til kompetanseutveksling blant lederne i våre medlemsbyråene.

3. Faglig inspirasjon, engasjement og sosialt felleskap

Vårt mål er å skape de viktigste arenaene for inspirasjon, engasjement og sosialt fellesskap i kommunikasjonsbransjen, bla gjennom konkurranser som Gullblyanten og fagkonferansen Creativity First. Kreativt Forum jobber også for å sikre at vi er godt representert i de viktigste internasjonale juryene, og velger ut aktuelle norske jurymedlemmer blant våre medlemsbyråer til juryering i bl.annet Cannes, Eurobest, Effie og The One Show.

I tillegg arrangerer vi en rekke sosiale og faglige sammenkomster gjennom året.

4. Eksponering på kreativtforum.no og i byråguiden

Kreativtforum.no skal bidra til å samle kommunikasjonsbransjen i hele Norge, og samtidig bidra til å synliggjøre bransjeaktører, både selskaper og personer.

Som medlem vil du ha tilgang til å publisere byråets arbeid direkte på kreativtforum.no. Byrået vil synes i byråguiden med all relevant informasjon for potensielle kunder, bl.a byråets fagkompetanse, priser og utmerkelser, profiler og publiserte arbeid. Dette er den mest fullstendige basen for kreative kommunikasjonsbyråer i Norge.

5. Bransjeavtaler og standarder

Kreativt Forum jobber for bedre og tydeligere rammebetingelser for kreativ kommersiell kommunikasjon og ivaretar medlemsbyråenes interesser i forhold til øvrige aktører i bransjen. Eksempler på dette er retningslinjer for gjennomføring av byråkonkurranser som er utarbeidet i samarbeid med ANFO, og anbefalte retningslinjer for offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. Kreativt Forum yter bistand ved urimelige offentlige anbud og andre byråkonkurranser på vegne av våre medlemmer.

Kreativt Forum har utarbeidet seks avtaleverk/standardkontrakter som dekker områder som spenner fra ansettelse- kunde- og leverandørforhold. Avtaleverkene er til fri benyttelse for våre medlemmer. En god avtale legger grunnlag for et godt, langsiktig samarbeid og kan sikre at man unngår unødvendige problemer underveis.

6. Etikk

Kreativt Forum jobber for etisk reklame og våre medlemsbyråene arbeider under våre etiske retningslinjer og IPAs retninglinjer for etisk reklame.

7. Juridiske tjenester

Vi har et samarbeid med Virke som innebærer en utvidet juridisk tjeneste for våre medlemmer innen arbeidsrett og forretningsjus. I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Legalis som sikrer spesialkompetanse innen markedsrett, immaterialrett og GDPR. Legalis tilbyr gratis hjelp til avklaringsspørsmål (under 30 min) og en fast, rabattert timepris.

8. Informasjonsinnhenting og benchmarking

Vi hjelper våre medlemmer å finne den informasjonen de søker, og er også et kontaktpunkt for journalister, annonsører, studenter og andre i bransjen. Kreativt Forum publiserer årlig byråstatistikk som gir en oversikt over utviklingen i bransjen.

Som en del av vår internasjonale organisasjon, EACA - European Accociation of Creative Agencies- har vi også tilgang på tallmateriell fra andre land.

9. Talerør for KF-byråene

Overordnet jobber Kreativt Forum for å sette et sterkt fokus på bransjens verdiskapning og å sette flere saker på agendaen i den offentlige samfunnsdebatten. Kreativt Forum jobber også for å bygge opp under medlemsbyråene og profiler i disse som viktige aktører i samfunnsdebatten. Vi er talsperson i debatter som er viktige for hele bransjen, men som det enkelte byrå/individ ikke selv kan drive.

Kreativt Forum er høringsorgan ovenfor departementene i alle spørsmål innen markedsføring og reklame, og spesielt ved forslag til lovendringer og EU-direktiver.

10. Rabatter

Våre medlemmer har selvfølgelig rabatter på alle våre produkter og tjenester, enten det er kurs, konferanser eller prisutdelinger. I tillegg inngår vi rammeavtaler på vegne av bransjen som er gunstige for det enkelte byrå.