Bli KF-medlem

Krav til byråmedlemskap

Et medlemskap i Kreativt Forum fungerer som et kvalitetsstempel.For å være byråmedlem i Kreativt Forum og sertifisert KF-byrå, stilles det krav til den faglige kompetanse i byrået, så vel som ryddige økonomiske forhold.

Kvalifikasjonskravene for medlemskap forutsetter at selskapet til enhver tid skal være uavhengig, upartisk og objektivt, at det skal tilby en tilstrekkelig og velkvalifisert bemanning, at det drives i samsvar med god forretningsskikk og Kreativt Forums etiske retningslinjer, og at det har en velordnet økonomi som tilfredsstiller kravene fra leverandører, medier og kunder.

Medlemsbyråer må ha minst én RRA-sertifisert medarbeider med ansvar for at byråets arbeid holder seg innenfor de etiske og juridiske rammene for reklame.

Styret i Kreativt Forum kan gi nye selskaper dispensasjon fra deler av kvalifikasjonskravene for en tidsbegrenset periode (maksimum to år for aspirantmedlemmer). Byrået får da status som midlertidig medlem.