Bli KF-medlem

Medlemstyper og -kontingent

De fleste av våre medlemmer har bedriftsmedlemskap, men enkeltmedlemskap og studentmedlemskap er også mulig.

Bedriftsmedlemskap
Medlemsavgiften for bedriftsmedlemskap i Kreativ Forum beregnes i en andel av selskapets utfakturerte honorarer og eventuelle provisjoner.

  • 2,0 promille av selskapets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner
  • Minimum kr 18.000,- pr juridiske enhet. Maksimum 120.000,-
  • Avgiften faktureres en gang pr år. Avgiften deles opp i en medlemsavgift og en serviceavgift. Medlemsavgiften utgjør pt kr 5.000. Serviceavgiften utgjør resterende beløp, her kommer mva i tillegg. Beløpet er fradragsberettiget.

Konsernmedlemskap

Selskaper som eies med mer enn 30% av et annet selskap, regnes som datterselskap.

  • Moderselskapet betaler 2,0 promille av hele konsernets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner. Minimum NOK 18.000,- og maksimum NOK 120.000,-
  • I tillegg betales en minimumsavgift på NOK 18.000,- for hvert enkelt datterselskap/juridisk enhet som registreres.

Minimum- og maksimumsbeløpet indeksreguleres årlig iht konsumprisindeksen pr jan/jan hvert år, avrundet oppad til helt tall.

Aspirantmedlemskap for start-ups/nyetablerte. Gjelder selskap under 2 år/mindre enn 20 ansatte

  • første driftsår: kr 12.000 eks mva
  • andre driftsår: 20% rabatt på gjeldende priser for bedriftsmedlemskap

Medlemskap i Virke (gjelder ut 2021)

I tillegg til medlemskontingent og serviceacgift til Kreativt Forum, faktureres byrået et årlig beløp på 2.500,- i prøvemedlemsperioden. Beløpet dekker arbeidsgiverbistand på telefon, maks 30 minutter pr sak.

Enkeltmedlemskap

  • kr 2.000,- eks mva

Studentmedlemskap

  • kr 250,- eks mva