Bli KF-medlem

Medlemstyper og -kontingent

De fleste av våre medlemmer har bedriftsmedlemskap, men enkeltmedlemskap og studentmedlemskap er også mulig.

Bedriftsmedlemskap
Medlemsavgiften for bedriftsmedlemskap i Kreativ Forum beregnes i en andel av selskapets utfakturerte honorarer og eventuelle provisjoner.

 • 2,0 promille av selskapets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner
 • Minimum kr 18.000,- pr juridiske enhet/ 12.000 for byråer med byråinntekt under 8,0 mill. Maksimum 120.000,-
 • Avgiften faktureres en gang pr år. Avgiften deles opp i en medlemsavgift og en serviceavgift. Medlemsavgiften utgjør pt kr 5.000. Serviceavgiften utgjør resterende beløp, her kommer mva i tillegg. Beløpet er fradragsberettiget.

  Minimum- og maksimumsbeløpet indeksreguleres årlig iht konsumprisindeksen pr jan/jan hvert år, avrundet oppad til helt tall.

Konsernmedlemskap

Selskaper som eies med mer enn 30% av et annet selskap, regnes som datterselskap.

 • Moderselskapet betaler 2,0 promille av hele konsernets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner. Minimum NOK 18.000,- og maksimum NOK 120.000,-
 • I tillegg betales en minimumsavgift på NOK 18.000,- for hvert enkelt datterselskap/juridisk enhet som registreres.

Minimum- og maksimumsbeløpet indeksreguleres årlig iht konsumprisindeksen pr jan/jan hvert år, avrundet oppad til helt tall.

Aspirantmedlemskap for start-ups/nyetablerte. Gjelder selskap under 2 år/mindre enn 20 ansatte

 • første driftsår: kr 12.000 eks mva
 • andre driftsår: 20% rabatt på gjeldende priser for bedriftsmedlemskap

Medlemskap i Virke

I tillegg til medlemskontingent og serviceacgift til Kreativt Forum, faktureres byrået et årlig beløp på 2.500,- i prøvemedlemsperioden. Beløpet dekker arbeidsgiverbistand på telefon, maks 30 minutter pr sak.

Enkeltmedlemskap

 • kr 2.200,- eks mva

Studentmedlemskap

 • kr 250,- eks mva