Bli KF-medlem

Medlemstyper og -kontingent for 2023

De fleste av våre medlemmer har bedriftsmedlemskap, men enkeltmedlemskap og studentmedlemskap er også mulig.

Bedriftsmedlemskap
Medlemsavgiften for bedriftsmedlemskap i Kreativ Forum beregnes i en andel av selskapets utfakturerte honorarer og eventuelle provisjoner.

  • 2,0 promille av selskapets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner
  • Minimum kr 19.300,- pr juridiske enhet/ 12.500 for byråer med byråinntekt under 8,0 mill. Maksimum 128.500,-
  • Avgiften faktureres en gang pr år. Avgiften deles opp i en medlemsavgift og en serviceavgift. Medlemsavgiften utgjør pt kr 5.000. Serviceavgiften utgjør resterende beløp, her kommer mva i tillegg. Beløpet er fradragsberettiget.

    Minimum- og maksimumsbeløpet indeksreguleres årlig iht konsumprisindeksen pr jan/jan hvert år, avrundet oppad til helt tall.

Konsernmedlemskap

Selskaper som eies med mer enn 30% av et annet selskap, regnes som datterselskap.

  • Moderselskapet betaler 2,0 promille av hele konsernets utfakturerte honorarer og evt mottatte provisjoner. Minimum NOK 19.300,- og maksimum NOK 128.500,-
  • I tillegg betales en minimumsavgift på NOK 19.300,- for hvert enkelt datterselskap/juridisk enhet som registreres.

Minimum- og maksimumsbeløpet indeksreguleres årlig iht konsumprisindeksen pr jan/jan hvert år, avrundet oppad til helt tall.

Enkeltmedlemskap

  • kr 2.200,- eks mva

Studentmedlemskap

  • kr 250,- eks mv

Skolemedlemskap

  • kr 13.000,- eks mva