Bli KF-medlem

Søk om bedriftsmedlemskap

Opplysningene i skjemaet vil bli behandlet i fortrolighet av Kreativt Forums administrasjon, og skal kun tjene den funksjon å dokumentere selskapets uavhengighet og objektivitet.

Skjema for bedriftsmedlemskap

Blant selskapets faste ansatte medarbeidere har følgende tatt RRA-eksamen (markedsrett):

Utfyllende opplysninger for bedriftsmedlemskap: