55427 c6637 original

Marius Gratte

Senior rådgiver / Leder Digital, Dinamo AS

Marius Gratte er utdannet webdesigner og animatør fra Monash University i Melbourne, Australia. Han har jobbet med design og utvikling av digitale produkter og tjenester i over 15 år og han er svært delaktig i utformingen av visuelle konsepter og ideer. Marius leder nå den digitale avdelingen i Dinamo hvor han har et overordnet ansvar for leveranser, kompetanseutvikling og teamet av utviklere. Hans kunnskap, erfaring og innsikt gjør han ikke bare til et bindeledd mellom kunder og Dinamo, men også på tvers av fagenhetene i Dinamo.