50709 52baa original

Design Container

50712 cc22f original

Det er ofte de gode ideene som får en løsning til å ha ønsket effekt, enten det er i form av en webside, identitet eller en kampanje. Vi arbeider helhetlig med kommunikasjon uavhengig av plattform og er opptatt av brukervennlighet, godt design og innovative løsninger. Utenom arbeid med kunder legger vi vekt på å være en bidragsyter i forhold til ungdom og design. Vi har også et tett samarbeid med Design uten Grenser som har som formål å implementere design i bistandsarbeid.