Infostation AS

Leverer skjermer og skjermløsninger til butikker

Infostation er en kreativ og dynamisk bedrift som bygger på høy kompetanse og lang erfaring. Dette gjelder både internt i selskapet og eksternt i valg av strategiske partnere. Vi utvikler og leverer konsepter med fleksible løsninger innen design, materialer, programvare, produksjon og kvalitet. I samarbeid med våre kunder finner vi den rette sammensetningen av materialer, design og programvare som gir best effekt. Vi strekker oss fra design -> produktutvikling -> serieproduksjon -> til programutvikling innen infostasjoner, digitale skilt, mobile app'er og helt til spesialløsninger innen luftfart. Historie: Selskapet startet sin virksomhet allerede i 1999 med å utrede mulighetene for gratis bruk av informasjons-stasjoner på offentlige plasser. Sommeren 2000 bygde, leverte og driftet infostation verdens første internett baserte gratistjeneste for flyplasser. Systemet inneholdt både dynamiske skjermer for reklamevisning og flyplassinformasjon, (i dag kalt DS løsning) og interaktive skjermløsninger for henting/skriving av mail og annen kontrollert surfing på internett. Siden den tid har vi levert ca. 1000 maskiner til små og store kunder innenfor privat og offentlig sektor. Økonomi: Infostation har en forsiktig vekststrategi der virksomheten og kompetansen er bygget sten for sten, og har en sunn økonomi. Strategi: Vår strategi er å finne de gode, meget kosteffektive løsningene for våre kunder. Dette gir en god verdiskapning av de investeringer våre kunder gjør.