Alexa Forgets

51779 a8b35 original
Sendt inn av
Hanna Hereid Ringheim
Kunde
Alzheimers Association
Bakgrunn: I følge WHO kan mellom 50-80 % av demens tilfeller gå udiagnotisert, noe som både påvirker livskvaliteten til personen med demens og deres pårørende. Selv om demens ikke kan kureres, kan en tidlig demens diagnose gi forbedret livskvalitet. Problem: For de fleste er demens en fryktet diagnose, derfor prøver mange å skjule tegn på sykdommen. I tillegg bruker vi mindre tid med våre eldre, som har ført til at vi ofte unnskylder hukommelsestap og forrvirring. Innsikt: Amazone Alexa har flyttet inn i mange amerikanske hjem og blitt en del av familien. Hun hjelper til med å huske alt fra daglig gjøremål, til bursdager. Løsning: For å påminne og hjelpe familier med å oppdage tidlige tegn på demens, begynner Alexa gradvis å glemme.

Bidragsytere

  • Caroline Macri
    Tekstforfatter
  • Hanna Hereid Ringheim
    Art Director