All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år

Sendt inn av
Concorde Design
Kunde
Forlaget Press
Medieplassering
Boka ble utgitt høsten 2012
De siste tiårene har det vært en del fokus på at den teknologiske utviklingen fører til store forandringer av leksikonsjangeren. Denne boka skal vise fram spenningen i den lange leksikontradisjonen, fra perm til skjerm, slik at det blir lettere å se de prinsipielle utfordringene i dagens utvikling. Boka ble laget i forbindelse med en stor utstilling på Nasjonalbiblioteket Framfor alt skal boka løfte fram bøkene selv, deres unike materialitet, deres historiske særpreg og skjønnhet. Boka er strukturert slik at fotografiene av de utvalgte leksikonene skal få størst mulig spillerom – leseren skal få følelsen av å bla i de gamle bøkene, kjenne tyngden deres i hendene, følelsen av bindmateriale, papir og typografi. Det liggende formatet gjør det mulig å skape varierte og levende fotooppslag, samtidig som satsspeilet med innrykk for margbilder åpner for rikt illustrasjonsmateriale til de forskjellige artiklene. Designet ellers er stramt og funksjonelt, med klare impulser fra leksikonsjangeren selv. Omslaget henter opp stilgrep fra forskjellige epoker i leksikon- og bokhistorien, og lar 1800-tallets klassiske forsatspapir spille sammen med et strengt sort halvbind i imitert skinn og moderne typografi.

Bidragsytere

 • Dimitri Kayiambakis
  Grafisk Design
 • Siv Frøydis Berg
  Tekstforfatter
 • Øyvind Berg
  Tekstforfatter
 • Sine Halkjelsvik Bjordal
  Tekstforfatter
 • Helge Jordan
  Tekstforfatter
 • Trygve Riiser Gundersen
  Prosjektleder