Alle har vært en nybegynner

Sendt inn av
Sagveien Resort/SMFB Engine
Kunde
BandOrg
Alle har vært en nybegynner – selv idolene dine. Som nyoppstartet band har man store mål og lite kunnskap om hvordan man når dem. Vi viser hvilken vei stjernene har gått: via BandOrg. Skissefilm: Fremføring og artist kan tilpasses alle BandOrg-ambassadører.

Bidragsytere

  • Anne Marte Stange Smebye
    Tekstforfatter
  • Martin Oftedal
    Tekstforfatter