Åndsverkloven[1]

Sendt inn av
Anorak
Kunde
GramArt, NOPA, Norsk skuespillerforbund, Grafill og Norske filmregissører
Medieplassering
Facebook, Instagram, nettside og bok
Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for alle som lager musikk, skriver tekst, bidrar til film eller skaper kunst. I 2017 lovet regjeringen å trekke en omstridt paragraf fra utkastet til ny åndsverklov, men med ny regjering i 2018 så det ut til at løftene var glemt. Dette vekket sinne i hele den norske kultursfæren. En god lov fortjener å hylles. Derfor gikk kultur-Norge sammen for å lage Åndsverkloven[1] som en egen bokutgivelse – med fotnoter fra norske kunstnere som satte ord på hva loven betyr for dem. Bokens uttrykk er holdt sobert og verdig, for å la lovteksten komme i første rekke. Omslag og kapitelbånd spiller på uttrykket i andre lovbøker. Selve lovteksten var det opp til politikerne å forfatte, og om det skulle vise seg at teksten svekket kunstnernes rettigheter, ville vi helt enkelt velge å utelate lovteksten fra boken, i protest. Boken kunne forhåndsbestilles i et begrenset opplag på 750 innbundne eksemplarer, og ble spydspissen i kunstnernes kamp mot lovforslaget. Og da den nye loven endelig stod klar, hadde politikerne hørt på oss. Boken ble trykket med den nye lovteksten og har nå funnet sin plass i Stortingsbiblioteket. Her gir den representantene et solid beslutningsgrunnlag i fremtiden.

Bidragsytere

 • Kristina Tallaksen Flaten
  Prosjektleder
 • GramArt
  Ansvarlig hos kunde
 • Darri Thorsteinsson
  Filmfotograf
 • Grafill
  Ansvarlig hos kunde
 • Gaute W. Skåre
  Tekstforfatter
 • Norsk skuespillerforbund
  Ansvarlig hos kunde
 • Nora Eide
  Tekstforfatter
 • Norske filmregissører
  Ansvarlig hos kunde
 • Kaja Wang
  Art Director
 • Eirik Johansen
  Art Director
 • Øistein Markus Holm
  Tekstforfatter
 • NOPA
  Ansvarlig hos kunde
 • Rune Roalsvig
  Konsulent
 • Jens Johan Tandberg (Feed)
  Grafisk Design
 • Nicklas Bohman
  Planner