Angrip! 2.0

Wnmm DGQG Booklet front
Wnmm DGQG Ranks UI
Wnmm DGQG Booklet 05
Wnmm DGQG Booklet 04
Wnmm DGQG Booklet 01
Wnmm DGQG Booklet 02
Wnmm DGQG Booklet 03
Wnmm DGQG Enviroment 02
Wnmm DGQG Enviroment 03
Wnmm DGQG Enviroment 01
Wnmm DGQG Enviroment 04
Wnmm DGQG Box
Sendt inn av
Stem Agency
Kunde
Røde kors
Angrip! Hvordan frigjøre byen uten å bryte krigens regler? Hvilket våpen vil du bruke for å unngå å skade sivile? I samarbeid med Røde Kors har vi utviklet et unikt digitalt læreverktøy, kalt "Angrip! 2.0", som bruker AR-teknologi for å skape en engasjerende og interaktiv læringsopplevelse. Verktøyet utfordrer elever på ungdomsskole og videregående til å ta etiske og militærstrategiske valg basert på internasjonal krigsrett. Selv om krig, dessverre, er et høyaktuelt tema, så kan det å lære om Genèvekonvensjonene være tung materie for ungdom. Ved å kombinere AR-teknologi med tradisjonelle læringsmidler får elevene en unik opplevelse som fremmer gode gruppediskusjoner og samarbeid. Verktøyet består av fysiske elementer og en separat AR-app som gir kunnskap gjennom animasjoner, simuleringer og tilpassede tekster. Verktøyet er brukertestet på flere skoleklasser, og fagressurser på juridisk og militær kompetanse har bidratt inn i prosessen. Løsningen gjør at elevene er i stand til å reflektere og forstå hva som er gjeldene i krig, og det er et godt eksempel på digital og sosial innovasjon som gir målbare resultater. Verktøyet har vært svært ettertraktet og Røde Kors har hatt utfordringer med å møte den store etterspørselen.

Bidragsytere

  • Philip Schøyen
    Spillutvikler