Avisa Oslo - Byen vår, akkurat nå

LX Kn PDWM bekken
LX Kn PDWM bommen 2
LX Kn PDWM lokka
LX Kn PDWM Norge Amedia w36 2022 Adshel 3
LX Kn PDWM Norge Amedia w36 2022 Adshel 4
LX Kn PDWM Norge Amedia w36 2022 Adshel 6
LX Kn PDWM Norge Amedia w36 2022 Adshel 8
LX Kn PDWM Norge Amedia w36 2022 Adshel 9
LX Kn PDWM single 2
LX Kn PDWM Microsoft Teams image 1011
Sendt inn av
Ring 2
Kunde
AvisaOslo
Avisa Oslo ble etablert i 2020 med mål om å bli Oslos lokalavis nummer 1. Til tross for en rask etablering og relativt høye lesertall, sleit avisa med å øke abonnentbasen. Kjennskapen var simpelthen for lav, og assosiasjonene få eller fraværende. Tallene viste at riksavisen Aftenposten ledet an som hovedstadens avis, og at de lå 15 prosentpoeng foran AO på spørsmålet om hvilke aviser man går til når man søker etter Oslo-stoff. Gjennom et grundig innsiktsarbeid fant vi ut at Oslos innbyggere faktisk føler en stor grad av tilhørighet til byen. Vi fant også ut at det var et savn etter lokale nyheter, og at folk er svært opptatt av hva som skjer i byen generelt, men bydelen spesielt. Sist men ikke minst avdekket vi også hva slags temaer Oslo-folk var mest interessert i. Dette resulterte i konseptet «Byen vår, akkurat nå», der "byen vår" peker mot fellesskapet og "akkurat nå" handler om den redaksjonelle gjerningen. Formålet med konseptet var å inspirere folk til å bruke og engasjere seg i lokalmiljøet, samt bygge troverdighet på at AO kjenner hver minste krik og krok og at vi er oppdatert på alt som skjer og skal skje. Konseptet ble rullet ut i en diger utendørskampanje med mer enn 30 skreddersydde løsninger som tok utgangspunkt i nyheter akkurat der de hadde sitt utspring.

Bidragsytere

 • Alexander Gjersø
  Kreatør
 • Hans Magne Ekre
  Kreatør
 • PK Voss Halvorsen
  Rådgiver
 • Ina Egelandsdal
  Prosjektleder
 • Jenny Kyvik Hutchens
  Designer
 • Jørgen Ødegaard
  Designer
 • Kristin Stoltenberg
  Ansvarlig hos kunde