Bilfri

Sendt inn av
Kitchen/ NewWork
Kunde
Flytoget
Medieplassering
bilfri.no, TV2/Nyhetskanalen
Flytogets største konkurrent er bilen. Mange tar bilen til tross for at reisetiden er lengre, parkering er kostbart og miljøet må lide. Denne motsetningen ga grobunn for dannelsen av en ny organisasjon kalt bilfri.no. Bilfri.no har til hensikt å drive informasjon om fenomenet bilavhengighet. Som bevis for dette fenomenet bruker organisasjonen eksempelet med hvordan folk velger bilen selv om Flytoget er mer tidsbesparende, mer lønnsomt og mer miljøvennlig. For at folk skulle venne seg av med sin bilavhengighet, kunne man på organisasjonens nettside bestille genuine hjelpemidler som for eksempel bærbar gasspedal, KØ-DVD, Hanskerom-veske etc. På denne siden kunne man også grave dypere i fenomenet. Man kunne teste seg selv for bilavhengighet. Man kunne laste ned ringetoner og skriverbordsbakgrunn som hadde en hemmende effekt på bilavhengighet. For å engasjere folk til å gå inn på siden ble det sendt reklamefilm for KØ-DVD på TV og bannere vist på nyhetsnettsteder. I tillegg ble det laget en viral film i form av en promo for et kommende produkt kalt DeciBil 55. Til bedrifter som lå i nærheten av Flytogets stasjoner ble KØ-DVD sendt ut som DM.

Bidragsytere

 • Visual Funk
  Produksjonsbyrå
 • Nicolay Aas
  Producer
 • Håkon Stensholt
  AD-assistent
 • Bjørn Polmar
  Konsulent
 • Martin Devold Soknes
  Byråproducer
 • Ellen Sørnes Hilleren
  Prosjektleder
 • Christian Hygen
  Tekstforfatter
 • PerErik Jarl
  Art Director
 • Lena Angela Nesteby
  Ansvarlig hos kunde