Bygge fra bunnen

Sendt inn av
TRY
Kunde
Norsk olje og gass
Medieplassering
Bla TV2, TV3, TVNorge + Kino
Oljeindustriens landsforening sto foran en sammensatt oppgave: De ønsket å informere om at de byttet navn (til Norsk olje & gass), tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft (motivere ungdom til å velge olje- og gassrelatert utdanning), samt å øke stolthet og bevissthet rundt olje- og gassnæringens betydning for det norske samfunnet. Alt dette ønsket de å gjøre i én og samme film. Vår løsning ble å lage en informasjons- og skrytefilm under dekke av å skulle rekruttere fremtidige olje- og gassarbeidere. Gjennom å sammenligne arbeidet på norsk sokkel med internasjonal anerkjent ingeniørkunst, håpet vi å skape en kollektiv stolthet over hva vi som nasjon har maktet å skape gjennom verdiene fra norsk olje og gass. Voksne mennesker skulle nikke til det de så og føle at de hadde en liten bit av æren, samtidig som ungdommen skulle motiveres til å prege denne næringen i årene som kommer.

Bidragsytere

 • Einar Fjøsne
  Art Director
 • Sigurd Solberg
  Tekstforfatter
 • Morten Polmar
  Konsulent
 • Cathrine Wennersten
  Prosjektleder
 • Motion Blur
  Produksjonsbyrå
 • Roenberg
  Regissør
 • Espen Horn
  Producer
 • Kjetil Hjertvik
  Ansvarlig hos kunde