Don´t change your name. Change the game.

V YO Rez Ro Apeks board
V YO Rez Ro Apeks trashtalk
Sendt inn av
Pål Jespersen
Kunde
Apeks
59 % av alle jenter som gamer spiller under mannlige eller kjønnsnøytrale alias for å unngå trakassering. For å rette søkelyset mot ukulturen lanserte e-sportklubben Apeks kampanjen «Don’t change your name. Change the game» på kvinnedagen 8.mars. Apeks er en av Norges største e-sportsklubber og har som mål ikke bare å profesjonalisere e-sport i Norge, men også posisjonere seg som en aktør som ønsker å skape et inkluderende miljø i det som har blitt en av de største underholdningsindustriene i verden. Kampanjen ble lansert med et stunt hvor vi invitere en av Norges største CS-stjerner og Apeks-spiller, Joakim «jkaem» Myrbostad til å spille under kvinnelig alias. Det ble i tillegg laget filmer med kvinnelige gamere som delte de verste kommentarene de har fått. Vi inviterte også målgruppen til å selv være med å avgjøre hvor de mener grensen mellom trash talk og trakassering går.

Bidragsytere