Futurebook

1020 c607f original
Sendt inn av
Bakerman AS
Kunde
Forsvaret
Medieplassering
60.000 DM per post til målgruppen (1992-kullet)
Ufordring/Bakgrunn: Hvert år sender Vernepliktsverket en innkallelse til sesjon. Innkallelsen består av et formelt brev der mottaker (gutter og jenter) blir oppfordret til å gå inn på en nettside og gjennomføre del 1 av sesjonen. Forsvaret har i det siste endret infrastruktur. Dette har ført til at dagens ungdom ikke besitter kunnskapen om hva en sesjon tilbyr og hva den kan gi deg som person. Før innkallelsen til sesjon ønsket Vernepliktsverket å lage en DM (med oppfølgende aktivitet) i en mer uformell sjanger. Målet var å skape et engasjement til å gjennomføre del 1 av sesjonen. Forsvaret ønsket å belyse hvilke erfaringer en tid i Forsvaret kan gi målgruppen. Dette innebar veldig mange temaer: • Faglig: Utdannelse, Kunnskap, Kurs, Ledelse, Team arbeid • Sosialt: Samhold, Nye venner, «En del av gjengen», • Egenutvikling: Selvstendighet, «Flytt fra mor» • Fysisk: Styrke, Utholdenhet, Tøft, Helse • Opplevelse: Norge, Natur, Friluft De ønsket også at kommunikasjonen skulle være: • Overraskende; ikke hva målgruppen forventer seg • Forståelig for så mange som mulig • Stort nok til å dekke flere områder • Engasjerende • Morsomt Innsikt: Undersøkelser viste at flesteparten ser tilbake på sin tid i Forsvaret som en positiv del av livet, men i ettertid sitter de også igjen og vet hva de skulle gjort annerledes med tanke på sine valg, allerede fra dag 1 (sesjon). Målgruppen er på nett, og over 70% befinner seg på et eller fler nettsamfunn, daglig. Løsning: I tillegg til å gi et innblikk i hva en tid i Forsvaret er, var det viktig å informere om alle valgmulighetene man har. Derfor bestemte vi oss for å skape en illusjon og følelse av at du allerede hadde vært der. På denne måten kunne flere få en bedre oversikt, noe som igjen vil føre til at de har en enda bedre og mer meningsfylt tjeneste. Resultatet ble FUTUREBOOK – en informasjonsside basert på det mediet ungdommen kjenner best når det kommer til deling av minner, interesser og erfaringer. Her skulle du kunne se på dine egne og venners erfaringer og minner. Dette gjennom bilder, videoer, kommentarer, postete artikler, med mer. For å få dem inn på Futurebook sendte vi en postal invitasjon til å “gjenoppleve” en tid som har vært – de skulle altså tilbake fra fremtiden. futurebook.no/demo Brukeranvn: olanor61296 Passord: devajeded Resultat: Antall unike inn-logg: 33.777 (av 60.000 DM) Antall inn-logg: 46.670 Av. spent time pr innlogg: 08:48 Av. spent time pr unike inn-logg: 12:10 Resultat besvarelse sesjon del 1, 2009: 50% Mål besvarelse sesjon del 1, 2010: 70% Resultat besvarelse sesjon del 1, 2010: 86% (72% økning) Bemerkning: Vi antar at enda flere har vært inne på siden da denne aldersgruppen gjerne gjør slike besøk sammen med venner. Det skal nevnes at dette var en lukket kampanje mot en meget spisset målgruppe, ikke en kampanje rettet mot de brede folkemasser. I pressen fikk kampanjen en del negativ omtale da den hadde samlet og brukt tilgjengelig, personlig informasjon på en ny måte (som bruker hadde man tilgang til denne informasjonen hos 20 andre vilkårlige ”venner”). Da det kun var personer født i 1992 som hadde tilgang via forhåndsutsendte brukernavn og passord, skapte dette en mystisk aura rundt nettsiden, noe som igjen førte til unødvendig mye oppstuss da kampanjen ble diskutert i pressen på feil premisser. Ut i fra responstallene og tilbakemeldinger fra brukerne ser man at kampanjen ble veldig godt mottatt og skapte stort engasjement. Forsvaret er allerede i gang med å utvikle og utvide kampanjen. OBS! Målgruppen brukte i gjennomsnitt over 12 minutter på siden. Juryen oppfordres til å ta seg tid til å se gjennom omfanget og spissfinurlighetene i kommunikasjonen. Vi har hørt om flere som har sittet i timesvis og kost seg, så her er det nok av inntrykk.

Bidragsytere

 • Terje Wollmann
  Konsulent
 • Christopher Einarsrud
  Art Director
 • Terje Wollmann
  Tekstforfatter
 • Rune Woldsnes
  Tekstforfatter
 • Morten Aune
  Ansvarlig hos kunde
 • Kim Guldbrandsen
  Ansvarlig hos kunde