FutureBuilt

1128 6d464 original
1129 4fd58 original
1130 90aed original
1131 8b538 original
1132 d794b original
Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Norske arkitekters landsforbund (NAL) / Ecobox
Bakgrunn: FutureBuilt er et 10-årig program med visjon og mål om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur gjennom forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp. Prosjektene bidrar til et godt bymiljø med tanke på økologiske kretsløp, helse og opplevelse. Kvalitetskriteriene i FutureBuilt er høye. På kort sikt skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp og ambisjonsnivået heves i årene framover. FutureBuilt er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling. En læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og innbyggere - et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt. FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo og Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse og NAL. Konsept/ide: Logoen viser ulike forhold mellom strukturer (bygninger) og effekten av disse i omgivelsene. Relatert både til en overordnet ”livsdimensjon” (livet som leves i byene) så vel som romlige dimensjoner innen arkitektur og byutvikling. Navntrekket er bygget opp perspektivisk og brutt opp i 2 farger – skygge/lys, og vinkel på ordene, slik at man ser et forhold mellom navnet og bygningsmessige trekk. Profilen skaper abstrakte rom på en futuristisk/utforskende måte. Formen antyder et hjørne på en bygningskropp og slik danner en grunnmur som prosjektprofil. En grid danner arkitekturen ”bak formen” – slik at man kan skape andre og nye headinger. Slik har profilen både gjenkjennelighet og variasjon.

Bidragsytere

 • Henrik Tandberg
  Grafisk Design
 • Levi Bergqvist
  Grafisk Design
 • Axel Hartig-Larsen
  Art Director
 • Turid Rønningen
  Prosjektleder