Gaven

Sendt inn av
Aptum AS
Kunde
Blå Kors
Medieplassering
Kino, TV2 (reklamefrie dager), Youtube, Facebook, Instagram og på kundens egne nettsider
Blå Kors er en internasjonal, tverrkirkelig organisasjon med et samfunnsoppdrag om å fremme rusfrihet i samfunnet. På oppdrag fra Blå Kors Norge fikk Aptum oppgaven å utvikle kommunikasjon om organisasjonens behandlingstilbud for barnefamilier. Målet var å samle inn midler og øke kjennskapen til at organisasjonen også arbeider for denne gruppen. 2-3 barn i hver skoleklasse opplever rusrelatert problematikk i hjemmet. Med utgangspunkt i Blå Kors sitt eget materiell, og ekte historier fra organisasjonens brukere, ville vi på en verdig og troverdig måte dykke inn i en typisk situasjon hvor et barn berøres av rusmisbruk. Vi var svært bevisste på casting og location fordi vi ville vise at rusmisbruk skjer i alle samfunnslag. Jenta fremstilles ikke som et offer, men som et ressurssterkt menneske med integritet. Hjemmet og bekledningen bærer heller ikke preg av ”lavstatus” eller kaos, men er et vanlig norsk hjem. Hendelsesforløpet ble valgt fordi det ikke nødvendigvis indikerer grov omsorgssvikt, men snarere beskriver en ”lettere”, men likevel graverende, situasjon for barnet. Målgruppen var primært mennesker med rusavhengighet i nære relasjoner, som dermed ville ha en særlig motivasjon for å støtte arbeidet. Et svært lavt budsjett medførte en ytterst komprimert produksjon med et lite team på én opptaksdag.

Bidragsytere

 • Marius Matzow Guldbrandsen
  Filmfotograf
 • Marius Christiansen
  Musikk
 • Kristian Tybakken
  Lyd
 • Adrian Dar
  Annet (må beskrives)
 • Camilla Nordahl Bang
  Reklamebyrå
 • Terje Lund
  Reklamebyrå
 • Anne Holm Alexandersen
  Reklamebyrå