Gaven

Sendt inn av
Aptum AS
Kunde
Blå Kors
Medieplassering
Kino, TV2 (reklamefrie dager), Youtube, Facebook, Instagram og på kundens egne nettsider
Blå Kors er en internasjonal, tverrkirkelig organisasjon med et samfunnsoppdrag om å fremme rusfrihet i samfunnet. På oppdrag fra Blå Kors Norge fikk Aptum oppgaven å utvikle kommunikasjon om organisasjonens behandlingstilbud for barnefamilier. 2-3 barn i hver skoleklasse opplever rusrelatert problematikk i hjemmet. Med utgangspunkt i Blå Kors sitt eget materiell, og ekte historier fra organisasjonens brukere, ville vi på en verdig og troverdig måte dykke inn i en typisk situasjon hvor et barn berøres av rusmisbruk. Ideen ”Det er ingen selvfølge at…” var utgangspunktet for filmen. Vi var svært bevisste på casting, location, oppbygging av story, musikk, lyddesign og stemning. Klisjeer som jente i prinsessekjole, rot, klirrende flasker, kjefting og et ”lavstatushjem” ble bevisst valgt bort. Jenta skulle uttrykke integritet og styrke, og gjennom en subtil tilnærming ville vi synliggjøre at rusmisbruk skjer i alle samfunnslag. Hendelsesforløpet ble valgt fordi det ikke nødvendigvis indikerer grov omsorgssvikt, men snarere beskriver en ”lettere”, men likevel graverende, situasjon for barnet. Vi tok oss god tid med oppbyggingen for å etablere nærhet til jenta, noe som også gjør budskapet på slutten sterkere. Et svært lavt budsjett medførte en ytterst komprimert produksjon med et lite team over én opptaksdag.

Bidragsytere

 • Terje Lund
  Reklamebyrå
 • Anne Holm Alexandersen
  Reklamebyrå
 • Marius Matzow Guldbrandsen
  Filmfotograf
 • Marius Christiansen
  Musikk
 • Kristian Tybakken
  Lyd
 • Adrian Dar
  Annet (må beskrives)
 • Camilla Nordahl Bang
  Reklamebyrå