HÅG - Innside Out

1124 872d7 original
1125 78a44 original
1126 53d57 original
1127 f580b original
Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
HÅG
Bakgrunn: Dinamo har i flere år jobbet med å videreutvikle merkevaren HÅG. Den årlige salgskatalogen er et viktig profilverktøy og katalogen har et unikt konsept hvert år . I 2009 lanserte HÅG kontorstolen HÅG FUTU. Stolen representerer en ny generasjon av kontorstoler med et strømlinjeformet “ytre” og et avansert “indre”, gjort mulig ved den nye intuitive InBalance-teknologien som skjuler all teknikk inne i stolen. Konsekvensen er et fantastisk design-møbel med meget avansert ergonomisk teknologi. Dette ble derfor utgangspunktet for katalogkonseptet. Konsept/ide: Årets katalog har tittelen “Inside Out”. Konseptet gjenspeiler et sentralt element ved HÅGs nye kontorstoler – forholdet mellom et komplekst indre og et intuitivt elegant ytre. Vi dramatiserte konseptet med fotografier som setter fokus på det symbiotiske forholdet mellom ulike objekters interne struktur, og dets eksterne uttrykk – hvor det indre er ofte det som speiler det ytre. Hvor de enkleste, mest elegante objekter ofte skjuler et komplekst og komplisert indre. Vi ønsker å problematisere ord som enkel/kompleks, altså ord som gjenspeiler HÅGs produkter og deres designfilosofi. Konseptet “Inside Out” er også tatt ut på forsiden der tittelen er stanset ut, og speiles gjennom katalogens indre. HÅG ønsket en produktkatalog som presenterer HÅG’s unike design og kolleksjon på en innovativ og informativ måte. Katalogen ble delt opp i en inspirasjon- og en informasjonsdel. Ulikt papir differensierer delene.

Bidragsytere

  • Alexandra Schou
    Grafisk Design
  • Kristine Lillevik
    Art Director
  • Britt Øyo-Lærdal
    Prosjektleder