Happy New You

Sendt inn av
Anorak
Kunde
SATS
Medieplassering
TV, utendørs, some, nett
Bakgrunn: Etter sammenslåingen av SATS og Elixia i 2018 stod merkevaren SATS på utrygg grunn og merkevaren SATS var utydelig både innad og ut i markedet. For å levere på vekstkravet og snu merkevaren ble det gjort flere omfattende tiltak: 1) Ny posisjon bygget på drivere for økt betalingsvilje 2) Ny visuell identiet 3) Nytt kommunikakasjonskonsept "Happy New You" 4) Nye mediestrategi som sikret en 60/40 fordeling for langsiktig og kortsiktig vekst. Mål: På et overordnet nivå skulle SATS bli vurdert og valgt av flere og derigjennom øke antall medlemmer og omsetning. For å få til dette måtte vi lage et tydelig og distinkt fotavtrykk for merkevaren. Resultater: Se vedlegg

Bidragsytere

 • Stein Simonsen
  Tekstforfatter
 • Øistein Markus Holm
  Art Director
 • Janne Espevalen
  Konsulent
 • Camilla von Borcke
  Prosjektleder
 • Sondre Hårstad
  Grafisk Design
 • Marianne Orderud
  Ansvarlig hos kunde