IKEA Tekstilstipend

Sendt inn av
SMFB
Kunde
IKEA
Medieplassering
Bannerkampanje, nettaviser + Avisannonser
Medalje
Gullblyanten 2012
Bronse, Butikker, restauranter og kjeder
Hvert år lanserer IKEA en ny katalog med et nytt tema, som blir den røde tråden de neste tolv månedene. I 2012 var fokuset på tekstiler, i alle former og farger, til all mulig bruk. Målet med oppgaven var å skape en nettkampanje som kunne leve året gjennom ved å inspirere til å gjøre forandringer med tekstiler. I tillegg ønsket vi å utvikle en idé som evnet å revitalisere katalogen når den ellers ville blitt glemt eller kastet i søpla. Løsningen på oppgaven ble å lansere en stipendordning på nett, der hvem som helst kan søke på tekstiler for å gjøre små og store forandringer hjemme. Stipendene er tilpasset smale målgrupper, som spenner over alt fra søkernes geografiske opprinnelse, livssituasjon, yrke, målform og mye annet. Hvert stipend henviser til en spesifikk side i katalogen, hvor du kan se produktene du søker på. Nettversjonen av IKEA-katalogen er hele tiden kun et klikk unna hvert stipend. Det er satt av ulike datoer der stipendene deles ut, men selv om et stipend blir fordelt, kan det fremdeles søkes på. Det lanseres dessuten nye stipender med jevne mellomrom, for å hele tiden holde siden oppdatert. Per 9.11.12 hadde tekstilstipend.no hatt mer enn 750 000 sidevisninger på under to måneder, uten støtte fra tunge medier som feks TV. Hver eneste besøkende tilbringer mer enn 10 minutter på siden (tall pr.31.1.2013), hvilket er eksepsjonelt bra ettersom siden ikke inneholder verken film eller annen multimedia. Hver besøkende leser i snitt hele seks stipender. Dette igjen har sålangt resultert i mer enn 14 000 skriftlige søknader, mange av dem på flere A4 sider, og med søkertall som øker med ca 38 søknader hver eneste dag.

Bidragsytere

 • Hans Magne Ekre
  Art Director
 • Alexander Gjersøe
  Tekstforfatter
 • Kristian Kristiansen
  Konsulent
 • Hanne Grobstok
  Prosjektleder
 • Nicklas Hellborg
  Grafisk Design
 • Stina Norgren
  Webdesign
 • Kokokaka
  Produksjonsbyrå