Infinitum magasin

Sendt inn av
Infinitum
Kunde
Infinitum
Medieplassering
Narvesen, Instikk Fri Flyt, Det Nye og Utemagsinet. Samt Events, skuler og kaféer runt om i landet.
Infinitum magasin er et bladkonsept rettet til unge voksne. Målet er å snu pantekonseptet, som mange unge voksne i dag ser på som en lavkultur, til å bli en bevegelse som tar del i noe større. Ved å løfte frem unge mennesker og fenomener innen mote, design, sport og innovasjon, som virkelig gjør en forskjell for en grønnere verden, vil magasinet forsøke å få unge voksne til å ville pante for fremtiden og seg selv, ikke for en symbolsk pengesum. Infinitum magasin kommer ut to ganger i året, i 35 000 eksemplarer. Dette er ett hantverk som berikar og inspirere unga og har på 6 månader blivit en bevegelse blant unga som organiskt sprer vårt budskap. Vi ønsker en bdre verden sammen med målgruppa vår. HUsk å pant allt har en verdi. Neste nummer er ute Mars 2016

Bidragsytere

  • Maria Jartman OMD (strategi)
    Kreativ leder