Kulturårbok for Bergen 2011

8376 3c027 original
8377 7cea0 original
8378 10d1b original
8380 c8703 original
8384 2c90e original
Sendt inn av
Anti & Grandpeople
Kunde
Bergen Kommune
Kulturårboken oppsummerer resultater og utvikling på kulturfeltet i Bergen. Den skal være en ressurs for alle i Byrådet og alle kulturelle aktører. Hvert år velges et nytt byrå fra regionen til å forme årboken. Ved å behandle typografi, tekstbilde, grafer og tabeller, blir produktet lett overdesignet, og mister sin funksjon. Vi fokuserte på lesbarhet og oversiktlighet, og utfoldet oss heller kreativt gjennom en serie illustrasjoner som fungerer som pauser i den informative rapportteksten.

Bidragsytere

  • Christian Bergheim
    Illustrasjon
  • Magnus Helgesen
    Grafisk Design
  • Gaute Tenold Aase
    Grafisk Design