Munkholm

8372 88f76 original
8373 5e89d original
8374 abf8c original
8375 cc1d5 original
Sendt inn av
Strømme Throndsen Design AS
Kunde
Ringnes AS
Munkholm er Norges største alkoholfrie øl, lansert første gang i 1991. Merket har de siste årene vokst betraktelig gjennom nye innovasjoner. Ringnes ønsket å redesigne Munkholm for å få et mer moderne uttrykk, men uten å endre på kommunikasjonen om at Munkholm er ekte øl, brygget av munkene på Munkholmen. Det nye designet skal underbygge verdiene tradisjon og håndverk på en moderne måte. Strømme Throndsen Design har foredlet et ikon ved å rydde opp i designet og fjerne støyende elementer. Resultatet er en tydeligere, oppdatert merkevare med mer kraft i det som faktisk er Munkholm. Det er lagt vekt på å få fram en serielikhet i porteføljen, samt å tydeliggjøre de forskjellige variantene sin rolle. Dette styrker merkevaren og gir et mer helthetlig inntrykk i hylla. Og forbruker står igjen med et etterlatt inntrykk av at Munkholm er ekte øl uten alkohol.

Bidragsytere

  • Morten Throndsen
    Kreativ leder
  • Sandro Kvernmo
    Grafisk Design