Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

1638 bf19d original
1639 a7acd original
1640 8081a original
1641 b95b3 original
1642 3ad71 original
Sendt inn av
Tank Design AS
Kunde
Statsbygg
Eventprofil og utstillingsdesign for arkitektkonkuransen for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten. Den visuelle løsningen angir byen, beliggenheten og tomten som ramme – og gir assosiasjoner til byen som et variert miljø. Vi ser et vindu som vi kan se ut til byen fra, og hvor byen ser inn. Elementene rundt rammen viser både arkitektur og det frie uttrykk. Den hvite flaten er det bærende elementet i profilen. Et felt som etterhvert skal fylles med kunst og arkitektur i det nye bygget, men som ingen foreløpig vet hverken form eller uttrykk på.

Bidragsytere

  • Tank Design
    Grafisk Design
  • Tank Design
    Prosjektleder
  • Tank Design
    Illustrasjon