Norges Fotballforbund, visuell profil

1230 abbfc original
1233 4d52e original
1234 1de9e original
Sendt inn av
Mediateam
Kunde
Norges Fotballforbund
Norges fotballforbund ble i toppklubbene oppfattet som gammelmodig, og mer som en "sinke" enn som en medspiller i den kommersielle utviklingen av fremtidens fotballprodukt. Nff’s profil besto tidligere av logo og en begrenset fargepalett. Den visuelle kommunikasjonen var derfor veldig sprikende og rotete. De ønsket derfor en opprydning av profilen slik at de også i den visuelle kommunikasjonen ville fremstå som kompetente, ryddige og helhetlige. Toppfotballen har lenge fått mye fokus og bredden i fotball-Norge har ikke kommet tydelig nok frem. Det var derfor også viktig å få frem fotballglede, det inkluderende og det allsidige ved sporten. Løsningen for denne opprydningsjobben ble å lage et rammeverk med regler som skaper identitet, er enkelt å implementere og som samtidig gir rom for variasjon og lek. Fordi NFF har mange samarbeidspartnere, opptrer NFF logoen sjeldent alene. Logoen ble derfor plassert som et kvalitetsstempel for å tydeliggjøre deres posisjon som avsender. For å gjenspeile den fysisk krevende sporten ytterligere, valgte vi en maskulin profilbærende font med mye karakter. Ved å utvide den konservative fargepaletten med friske, energiske og lekne farger i samsvar med designelementet fikk vi også frem fotballgleden, det inkluderende og dynamiske ved både sporten og NFF som organisasjon.

Bidragsytere

  • Anne Gundersen
    Grafisk Design
  • Jan Kristian Haavi
    Art Director
  • Maria Røsok
    Prosjektleder