Oversett av oversettelsen

Ol Rzn O Yv Forside oversett av oversettelsen
Sendt inn av
Tante Randi
Kunde
DNB
Denne ideen viser at selv moderne teknologi har et antikvarisk kvinnesyn, og at vi fortsatt har et stykke igjen til vi tetter kapitalgapet. Derfor ville DNB, som har tatt et tydelig standpunkt for kvinners økonomiske rettigheter, rette fokus mot hvordan selv en algoritme bidrar til skjevheter i samfunnet. Ved å eksponere at kvinner blir oversett i oversettelsen, kunne vi bruke det digitale verktøyets funksjoner mot seg selv. På den måten ble folk bevisste på en kjønnsgeneraliserende teknologi, fremfor at den ubevist fortsatte å påvirke dem i sine daglige digitale ritualer.

Bidragsytere

 • Tore Woll
  Kreativ leder
 • Anders Bjørtomt
  Kreatør
 • Ole Garbo
  Kreatør
 • Mette Olsen
  Ansvarlig hos kunde