Rogaland fylkeskommune – visuell identitet

Sendt inn av
Melvær&Co
Kunde
Rogaland fylkeskommune
Medieplassering
https://www.rogfk.no
Utfordring: Rogaland fylkeskommune trengte en ny visuell profil som tilfredstillte krav til universell utforming. Det var også viktig at den nye profilen skulle signalisere at fylkeskommunen forvalter fellesskapets interesser og tjenester på en imøtekommende og inkluderende måte. Løsning: For å gjenspeile fylkets variasjon i både geografi og oppgaver, valgte vi å bygge profilen opp rundt en grafisk gjengivelse av lyder fra Rogaland. Vi tok opp alle tenkelige lyder – fra summing av stemmer i folkemengder til vind, bølger, latter og så videre. Så ble lyden «transkribert» til grafikk, og omskapt til bærende elementer i den nye profilen. Tanken er at biblioteket av lyder og grafiske element skal vokse i omfang, og utvikle seg i takt med et fylke i stadig endring. Som en del av prosessen med å fornye profilen ble selve våpenskjoldet til fylkeskommunen også strammet opp og utstyrt med en mer tidsriktig typografi, som er i tråd med universell utforming. Outline-varianten av våpenskjoldet er foreløpig ikke tatt i bruk, da fylkeskommunen er i en prosess med å vurdere de praktiske konsekvensene av å implementere denne, men resten av profilen er lansert og tatt i bruk. NB Denne innsendelsen er vinner av Grand Prix, Sterk Reklame 2019, og skal ikke faktureres.

Bidragsytere

 • Elisabeth Ferking
  Grafisk Design
 • Sissel Gorset
  Prosjektleder
 • Linda Voll
  Annet (må beskrives)
 • Borghild Marie Kvale
  Annet (må beskrives)
 • Melvær&Co
  Reklamebyrå
 • Bjørn Ragnar Bastiansen
  Annet (må beskrives)
 • Eli Kleppe
  Annet (må beskrives)
 • Andreas Melvær
  Annet (må beskrives)
 • Elisabeth Huse
  Ansvarlig hos kunde
 • Vetle Sevild
  Annet (må beskrives)