Samtykke

Sendt inn av
Anorak
Kunde
Amnesty International
Medieplassering
Facebook
Med en ny samtykkelov oppe til vurdering ønsket Amnesty International å skape debatt om hvordan den norske samtykke-loven i dag ikke krever et aktivt samtykke. Og at sex uten aktivt samtykke ikke klassifiseres som voldtekt, med mindre offeret var bevistløs, sovende eller motsatt seg fysisk. Vi laget vår versjon av kjent og kjært eventyr for å rette fokus på hvordan dagens lovverk representerer utdaterte holdninger og trosser sunn fornuft om samtykke før sex. Filmen ble først laget på norsk, men da Amnesty i flere land ville bruke den laget vi en engelsk versjon som da raskt ble hoved-versjonen. Filmen fikk i gang en debatt som startet i kommentarfeltet, men spredte seg videre på nett i mange former. Den ble også brukt av NRK-Supernytt for å snakke om grenser og seksuelt samtykke til barn og unge. Debatten gikk videre i flere andre land både på nett og i nyhetene generelt der filmen var postet.

Bidragsytere

 • Magnus Høgberg Hansen
  Art Director
 • Jens Petter Aarhus
  Art Director
 • Hallvard Fjellbraaten
  Tekstforfatter
 • Janne Espevalen
  Konsulent
 • Camilla von Borcke
  Prosjektleder
 • Nøkkvi Thorsteinsson
  Grafisk Design
 • Fredrik Kiøsterud
  Annet (må beskrives)
 • Rasmus Sivertsen
  Annet (må beskrives)
 • Yngve Nilssen
  Grafisk Design
 • Pål Høyer-Andreassen
  Tekstforfatter
 • Qvisten
  Produksjonsbyrå