Sound meets Type

16136 d9d97 original
16154 8758c original
16157 700a0 original
16160 fc0ed original
16163 b8dc0 original
16166 b5814 original
16169 2c283 original
16172 6e1e0 original
16175 9249f original
16178 63d66 original
Sendt inn av
Håkon Stensholt
Medalje
Gullblyanten 2014
Sølv, Elevarbeider - Design
I Sound meets Type har jeg undersøkt lydens formgivende egenskap som input for en ny typografi. Gjennom historien har den teknologiske utviklingen provosert fram nye tilnærminger til typografi, som igjen har vært med på å utvikle bokstavformene til det vi kjenner idag. Historien reflekterer en pågående spenning mellom hånden og maskinen, det organiske og det geometriske, kroppen og det abstrakte system. Denne dualismen er fortsatt med på å utvikle typografien idag. Ved å bruke generative systemer har jeg skapt en egen programvare som bruker lyd som formgenerator for nye bokstavformer. Sound meets Type gir brukeren mulighet til å eksperimentere med bokstavformer på en ny og leken måte. Ved å kombinere typografi og generativ design undersøker jeg hvordan moderne teknologi kan påvirke og formgi fremtidens bokstaver, gjennom lyd som formgiver. Programmet plasserer lyd og bruker i sentrum, og åpner opp for en ny tilnærming til typografi, der brukeren bestemmer lyden, men lyden er formgiveren. Lyden blir gjennom programvaren oversatt til visuelle representasjoner, som deretter påvirker bokstaven på ulike måter. Samarbeidet mellom bruker og lyd, og interaksjonen mellom lyd og bokstav, gir muligheter for å skape visuelle former som ellers ikke ville vært mulig.

Bidragsytere

  • Paulo Barcelos
    Annet (må beskrives)
  • Håkon Stensholt
    Art Director