Stor fontfamilie for Norad

Ge E Dk MAO Visuelt Norad 01
Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Norad
Som en del av redesign av Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) ble det utviklet en stor skriftfamilie - tre familier, med hvert sitt funksjonelle kjerneområde; 1) Display – Identitetsskapende tittelskrift. 2) Sans – Grotesk arbeidshest som bærer mye av det saklige innholdet, infografikk. 3) Serif – Serifert arbeidshest og klassisk brødtekst – varmere enn grotesken. Norad formidler kunnskap, tall og fakta – typografi er derfor et viktig og nyttig verktøy for øke gjenkjennelighet og kjennskap. Norad bruker tekst i rapporter, presentasjoner, digitale flater, konferanser, SoMe, arrangementer mm. Typografi er viktig identitetsbærende verktøy og id-markør i den nye identiteten. Skriften er tegnet etter ideer fra Norads ikoniske logo, designet av Adolph Dennis Horn i 1963. Logoen inspirerer dråpeformen på terminalene i både serif-skriften og display-skriften, det overordnede konstruksjonsspråket, i tillegg til tegnsetting og diakriter. Ettersom skriften er tegnet på samme skjelett deler den karakter og trekk på tvers av stiler. Dette gjør at de to familiene ‘sans’ og ‘serif’ kan settes om hverandre, uten store avvik i tekstur eller lesbarhet. Familien i sin helhet består av over 9.500 karakterer, fordelt på 14 vekter. Fonten er utviklet i tett samarbeid mellom designbyrå og skriftdesignere. Resultatet er en super-familie som dekker alle funksjonelle behov, er det godt verktøy og har identitetsskapende kvaliteter - som vi håper blir en god representant og målbærer for det viktige arbeidet Norad gjør.

Bidragsytere

 • William Stormdal
  Skriftdesign
 • Anna Ducros
  Art Direction og lead design
 • Gard Refvik
  Art Direction og lead design
 • Turid Rønningen
  Prosjektleder