YOLO

Sendt inn av
Kitchen/ NewWork
Kunde
Norwegian
You only live once! De unge bruker dette utrykket mye og er flinkere til å leve etter det. Dermed er de også oftere spontane. Det samme kan derimot ikke sies om den eldre garde, hvor vaner står sterkt og det er vanskelig å tenke nytt. Så hvorfor ikke innføre dette utrykket, og ikke minst levemåte, også til de?

Bidragsytere

  • Rikke Sofie Jacobsen
    Tekstforfatter
  • Ole Hallvard Kveseth
    Art Director