Itera Gazette hjalp A-pressen å bli Amedia

Arbeid av Itera Gazette

I forbindelse med at Edda Media er innlemmet i A-pressen, har konsernet byttet navn til Amedia. Itera Gazette fikk oppdraget med å utarbeide selskapets nye logo og visuelle profil.

To konsern med hver sin tradisjon og historie er blitt slått sammen, og et viktig poeng for begge parter var at det nye navnet skulle ta vare på konsernets historiske utgangspunkt og på behovet for fornyelse. I navnet videreføres a'en fra A-pressen og media-begrepet fra Edda Media. Samtidig representerer navneskiftet en modernisering av konsernets profil.

– Vi skal nå bygge et nytt og moderne mediekonsern. Det skal bygges på det beste fra begge selskap. Navneskiftet er et tydelig signal på at vi nå går inn i en ny tid, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Amedia.

Landets nest største mediekonsern. Alt dette har vært viktig å legge til grunn for Itera Gazettes arbeid. I tillegg til å utarbeide logo og den visuelle profilen har Itera Gazette utviklet og designet nettsiden Amedia.no, digital selskapspresentasjon, publisistisk rapport og alt merkantilt materiell.

– Amedia er skapt ut i fra to store kjente merkevarer, sammen blir de Norges nest største mediekonsern. Når man skal bygge en ny merkevare, er den visuelle identiteten en viktig brikke. Den formidler konsernets innhold og strategi gjennom et visuelt konsept og språk. Vi håper selvfølgelig at den visuelle identiteten er med på å forsterke og bygge et godt og riktig omdømme for Amedia, sier Iréne Sætre, kreativ leder i Itera Gazette.

Se profilfilmen her: www.amedia.no

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.