Anorak med nytt konsept for Gjensidige: «Ingen kjenner dagen bedre»

Konseptet «Ingen kjenner dagen bedre» skal vise hvordan Gjensidige omsetter kunnskap til trygghet på stadig nye måter. Her er den første reklamefilmen, med trygghet for psykisk helse som tema.

Psykolog

– En del av Gjensidiges nye konsernstrategi er å ta en mer proaktiv rolle som forebyggende problemløser for våre kunder. I dette ligger også en tydelig ambisjon om å utvikle nye og innovative tilbud og tjenester, som går utover det man har vært vant med å se fra forsikringsselskaper, sier Anne Margrete Børjesson, direktør for merkevare og marked i Gjensidige.

Den nye merkevarestrategien handler om å omsette konsernstrategien til en tydelig og engasjerende plattform som gir mening og verdi for kundene, setter retning for utvikling av organisasjonen, og styrer tjenesteutvikling og kommunikasjon i Gjensidige. Gjensidige har jobbet med flere byråer i dette arbeidet, og Anorak har utviklet kommunikasjonskonseptet «Ingen kjenner dagen bedre».

Se filmen her. Artikkelen fortsetter under.

– Vi måtte finne en måte å snakke om trygghet på som rommer både tradisjonelle forsikringer og de nye tjenestene. Og som peker på noe som er både sant om og unikt for Gjensidige, nemlig kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom over to hundre års historie. I dette ligger også innsikt i kundenes hverdag og hvor det finnes udekte behov for trygghet, sier strategisk planner i Anorak, Simen Hanssen.

Han peker på behovet for forebyggende psykisk helsehjelp som ett eksempel.

– Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseplager i løpet av livet, men barrierene for å søke hjelp er mange. Derfor tilbyr Gjensidige et lav-terskel tilbud om online-psykolog i flere av våre forsikringer, med ambisjon om å gi forebyggende hjelp før problemene utvikler seg til å bli alvorlige. Selv om det har blitt mer åpenhet om psykiske helse er det fremdeles et veldig aktuelt tema og ditto tjeneste, som derfor ble det første eksempelet vi løfter fram med konseptet, sier Gro Grotle, markedssjef i Gjensidige og ansvarlig for kampanjen.

Andre involverte

A

Anne Margrete Børjesson

Ansvarlig hos kunde

G

Gro Grotle

Ansvarlig hos kunde

R

Renate Aspevik

Ansvarlig hos kunde