Bleed redesigner IKT-Norge

IKT-Norge, interesseorganisasjonen for det digitale næringslivet, har fått ny visuell identitet, signert Bleed.

IKT-Norge jobber for å sikre gode politiske rammevilkår for alle de som bidrar til digitaliseringen av det norske samfunn. Nå har organisasjonen fått hjelp av Bleed til å redesigne sin visuelle profil.

– Det har vært en spennende oppgave å oversette hvem vi i IKT-Norge er, og sammen med Bleed har det blitt til en inkluderende og tydelig visuell profil, sier Monica Michelsen, kommunikasjonsansvarlig for IKT-Norges digitale flater, som også har vært IKT-Norges prosjektleder for prosessen. – I denne omgang vil våre nettsider kun få en overfladisk gjennomgang. På nyåret starter vi prosessen med å gjøre det lettere å finne frem til de tjenestene medlemmene trenger, våre politiske saker, forum-møter og andre arrangementer vi holder gjennom hele året, sier hun.

IKT0
IKT1
IKT2
IKT3

Den visuelle profilen skal bidra til å skille IKT-Norge tydelig ut i det norske organisasjonslandskapet, og ovenfor sine målgrupper. Profilen er sentrert rundt et dynamisk spill med ordbildet IKT, der et fleksibelt designsystem gir liv til det mange tiår gamle akronymet “IKT” (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) både på skjermer og statiske flater.

IKT4
IKT5
IKT6
IKT7

– IKT-Norge er interesseorganisasjonen til alle de som digitaliserer Norge. Og det har vært de siden lenge før digitalisering ble et moteord. Organisasjonen anno 2020 har en lekenhet ved seg som er unik i organisasjonslivet, samt en kombinasjon av tung fagkompetanse og korte beslutningsveier som vi vet at er viktig for medlemmene. Disse differensiatorene har vi forsøkt å dramatisere ut visuelt, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.

Her ser du introfilmen med lyd.

Involverte byråer

90284 22fa4 original
Bleed
J

Jana Papiernikova

Designer

M

Maria Helena Aaslund

Prosjektleder

C

Christoffer Nøkleby

Strategisk rådgiver