Bli kjent med UIO

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO. Kampanjen, laget av Dinamo, skal treffe de mellom 18 og 23.

19034 38535 original