Bli kjent med UiO

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO

1738 87e75 original
2753 ebd3d original
3685 e45ce original

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO. Kampanjen er laget for å treffe kun 18 til 23 åringer.

Studievalget er et av de største og viktigste i livet. «Alle» vet av UiO er best i Norge – hva står da i veien for å velge UiO?

Vi jobbet ut i fra en tese om at UiO føles fremmed, stort og mangler et anerkjent sosialt miljø.

Det var dette vi måtte gjøre noe med.

For å velge UiO må man kjenne UiO. Og man må bli kjent på en mer personlig måte.

Kampanjen gir deg gode grunner til å starte på UiO og muligheten til å få en Facebookfadder før du søker. I faddergruppene kan du stille spørsmål og få svar på alt du lurer på. På Facebook finner du også en 5 minutter lang kortfilm som viser frem UiO på en ny og annerledes måte. På Spotify kjøres det spotter som drar folk inn til Facebook.

Mediestrategien ble utarbeidet med formål om å treffe så mange som mulig i aldersgruppen samt treffe dem i riktig modus. Sekundære mål var å gjenta budskapet så mange ganger som mulig samt å starte kampanjeperioden så tidlig at man har tid til å bli kjent før søknadsfrist.

4586-b3d17-original.mp3

1185-eefeb-original.mp3
Last ned

4587-72fc9-original.mp3

2235-2aed0-original.mp3
Last ned

4588-1b6db-original.mp3

3210-3c445-original.mp3
Last ned

4590-8a158-original.mp3

4144-244f0-original.mp3
Last ned