Det kunne vært verre

Blindeforbundet retter søkelyset mot at blinde med førerhunder nektes adgang til enkelte kafeer, restauranter, butikker, overnattingssteder og transportmidler.

37223 fd06a original