Bolt tar ansvar

Elsparkesykkelbransjen har inngått felles avtale om å holde gatene ryddige. Nå tar et av selskapene ytterligere ansvar.

No scotter parking 3
No scotter parking 1
No scotter parking 2

Nylig annonserte selskapene som tilbyr elsparkesykler i Oslo at de har inngått et samarbeid om en felles ryddepatrulje. Nå går transportplattformselskapet Bolt ut med et enda sterkere løfte om å ta ansvar, gjennom en egen holdningskampanje.

I sommer raste debatten om hvem som skulle ta ansvaret for de dårlig parkerte elsparkesyklene i hovedstaden. Selskapene har hatt varierende praksis knyttet til flåtene sine, men nylig ble det klart at de går sammen om å lansere en felles ryddepatrulje.

Stiller høyere krav til hver enkelt operatør

En av aktørene som tilbyr elsparkesykler i Norge, er transportplattformselskapet Bolt. Selskapets sjef for elsparkesykler i Norge, José Rei, mener den felles avtalen stiller enda høyere krav til hvert av de enkeltstående selskapene som tilbyr denne tjenesten.

– Vi har hatt vår egen ryddepatrulje siden vi startet opp, og synes det er gledelig at vi alle nå kan samarbeide om en felles patrulje. Når det er sagt, så er det ekstra viktig at hver enkelt aktør viser ekstra engasjement med egne tiltak, for å bevise at de mener alvor med dette, sier han.

Lanserer holdningskampanje

For å vise at de mener alvor, lanserer derfor Bolt som første aktør en egen holdningskampanje, der de skal løfte fokuset på viktigheten av å parkere riktig.

– Denne uken vil hele Oslos befolkning kunne få med seg denne kampanjen via over 100 adshels på de mest sentrale stedene, samt målrettet kommunikasjon mot brukerne i digitale flater. Vi opererer i over 150 byer, og vet at forsvarlige parkeringer er avgjørende for at dette skal fungere. Dette krever engasjement både fra selskapene, men også brukerne som setter fra seg elsparkesyklene. Derfor ønsker vi å investere i en holdningskampanje, for å styrke bevisstheten rundt dette, sier Rei.

I dialog med Blindeforbundet

Dårlig parkerte elsparkesykler har naturlig nok vært en stor utfordring for mange svaksynte og bevegelseshemmede. For å få den nødvendige innsikten i hvordan denne problematikken både kan kommuniseres i en kampanje, og ikke minst løses rent fysisk, har Bolt vært i dialog med Blindeforbundet. Basert på deres tilbakemeldinger har Bolt også gjort det umulig å parkere elsparkesyklene på steder der det vil være til hinder. Rei er takknemlig for dialogen de har hatt med blindeforbudet og forteller at de er positive til kampanjen.

– Vi har vært i dialog med Norges Blindeforbund for å finne de beste løsningene sammen med dem. De har uttrykt at de er veldig positive til dette, og at de synes det er bra at vi tar grep for å bedre situasjonen. Dette har vi også gjort i andre byer, deriblant Lillestrøm, hvor vi skal ha en holdningskampanje med Blindeforbundet så fort situasjonen tillater det, sier han.

Du kan også lese Bolts bloggpost om kampanjen.

Involverte byråer

Släger